«Գյուղատնտեսական Ասոցիացիաների Ֆեդերացիա»  Իրավաբանական Անձանց Միությունը  

 

ԳԱՖ ԻԱՄ–ը հիմնադրվել է 2001թ.-ի  դեկտեմբերի 29-ին 8 տեղական ֆերմերային կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ:

2002թ.-ի Փետրվարի 12 –ին ԳԱՖ-ը գրանցվել է  որպես իրավաբանական անձանց միություն: Ներկայումս կազմակերպության  կազմում անդամակցում են 23 գյուղատնտեսական ասոցիացիա-սպառողական կոոպերատիվներ: Ընդհանուր առմամբ ԳԱՖ-ի անդամ ասոցիացիաների անդամների թիվը հիմնադրման օրվանից 325- հասել է 1,405-ի:

2006թ.-ից ԳԱՖ-ը անդամակցում է Գյուղատնտեսական Արտադրողների Միջազգային Ֆեդերացիային:

Ներկայումս ԳԱՖ-ը համագործակցում է ՀՀ կառավարության, մի շարք միջազգային  և դոնոր կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են Agriterra, CARD, IFAD,  AICD/VOCA, VISTAA, UMCOR, ICARE, UNDP և այլն:

Կազմակերպության առաքելությունը.

Լինելով կենսունակ կազմակերպություն`աջակցել իր անդամ գյուղատնտեսական կազմակերպությունների զարգացմանը և օժանդակել իրենց ընդհանուր օրենսդրական, կառավարման, տեխնիկական, ֆինանսկան և սոցիալական խնդիրների լուծմանն ի նպաստ Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացմանը անհատական գյուղացիական տնտեսությունների միջոցով:

Նպատակները.

.  Անդամների գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով հիմնել կենտրոնացված համակարգեր

-         Տվյալների հավաքման, վերլուծության, խորհրդատվության, կառավարման և ուսումնատվությունների իրականացման համակարգ

-         Իրավաբանական ծառայության մատուցման համակարգ

-         Ֆինանսա-վարկային ու ներդրումային համակարգ

-         Հումքի, պահեստամասերի, գյուղմթերքների արտադրության, դրան օժանդակող նյութերի, սարքավորումների և ապրանքների մատակարարման համակարգ

-         Պատրաստի արտադրանքի սպառման համակարգ

.  Նպաստել նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը և գյուղատնտեսության զարգացմանը

.  Ներկայացնել և պաշտպանել իր անդամների շահերը և իրավունքները դատական պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում

.  Կազմակերպել և իրականացնել տեղեկատվական և ուսուցողական դասընթացներ իրավաբանական հաշվապահական բիզնեսի աջակցության հարկային օրենսդրության և գյուղատնտեսության բոլոր բնագավառների վերաբերյալ:

Դիտել ավելին. ԳԱՖ ԻԱՄ -ի 2012-2016թթ.  Զարգացման Պլան: