My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

            ԳԱՖ-ը իրականացրած ծրագրերը

 

·         “Գյուղատնտեսական Արտադրանքի Արտահանման և ԳԱՖ-ի Շուկայավարման Ենթակառուցվածքի Զարգացման Ծրագիր” 2006թ., ICCO,

·         “Ֆերմերային Խանութների Հիմնման Ծրագիր” 2006թ., DAI-ASME/USAID,

·         “ԳԱՖ-ի ՈՒՎԽ Ենթակառուցվածքի Զարգացման Ծրագիր” 2006թ., NOVIB,

·         “Ֆերմերների չքավորության նվազման ծրագիր” 2007թ., Agriterra,

·         “ԳԱՖ ԻԱՄ-ի և անդամ Սպառողական կոոպերատիվների կազմակերպչական ուժեղացում” 2008թ.,  Agriterra,

·         “Աջակցություն Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը” 2008թ., WVA

·         “Շուկայական տեղեկատվական համակարգ” 2008-2009թթ., ACDI/VOCA,

·         “Համախմբման կենտրոնի հիմնում” 2009թ., ACDI/VOCA,

·         “Մթերման կենտրոնի հիմնում Լուկաշին, Հովտաշատ և Նիզամի գյուղատնտեսական ասոցիացիայի սպառողական կոոպերատիվներում” 2009թ., ACDI/VOCA,

·         “ՀՀ Լոռվա մարզի Գոգարան համայնքում ֆերմերային կազմակերպության աջակցման ծրագիր” 2009թ., KAZA,

·         “Միկրոֆինանսավորում ֆերմերներին աջակցելու նպատակով” 2006-2009թթ., JMF,

·         “Թունաքիմիկատների մատակարարում” 2009-2010թթ., WVA,

·         “ԳԱՖ-ի և անդամ Սպառողական կոոպերատիվների կազմակերպչական և տեխնիկական ունակությունների ուժեղացում” 2010թ., Agriterra,

·         “ԳԱՖ-ի փոքր ֆերմերների կապակցումը դինամիկ շուկաներին” 2011թ., Agriterra,

·         “Սպառողական կոոպերատիվների ուժեղացումը IFAD-ի ազգային ծրագրի շրջանակներում” 2011թ., IFAD:

 

  • Income

ԳԱՖ-ի անդամ սպառողական կոոպերատիվների նկարագրություն

 

Ներկայումս ԳԱՖ-ի կազմի մեջ մտնում են 23 անդամ սպառողական կոոպերատիվ (ՍԿ): Երկու ՍԿ գտնվում են գրանցման փուլում: Ստորև ներկայացված են ԳԱՖ-ի բոլոր անդամ կոոպերատիվները:

 

#

Անվանում

Ոլորտ

Հիմնադրում

Աջակցող

Անդամների(ներկա/սկզբնական)

Հասցե

1 Արենիի “Խաչի տակ” այգեգործական ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող

2000

UMCOR/ CAP

78 (60)

Վայոց Ձորի մարզ, գ.Արենի

2 “Խաչիկ” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող

2000

UMCOR/ CAP

67 (51)

Վայոց Ձորի մարզ, գ.Խաչիկ

3 “Հովտաշատ գյուղատնտեսական ասոցիացիա”  ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, հացահատիկային կուլտուրաներ

2000

UMCOR/ CAP

92 (40)

Արարատի մարզ, գ.Հովտաշատ

4 “Նիզամի” գյուղատնտեսական ասոցիացիա”  ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, հացահատիկային կուլտուրաներ

2000

UMCOR/ CAP

71 (37)

Արարատի մարզ, գ.Նիզամի

5 “Փակ գրունտ”  ՍԿ

ծաղիկներ, բանջարեղեն

1999

“Գրինգրովյան» և “Ագրիկո” ծրագրեր

25 (12)

ք.Երևան

6 “Ջանֆիդա” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, հացահատիկային կուլտուրաներ

2003

FAA- FOSPA ծրագիրը

96 (42)

Արմավիրի մարզ, գ.Ջանֆիդա

7 “Հիմնաքար”  ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող

2004

FAA- FOSPA ծրագիր

56 (42)

Արմավիրի մարզ, գ.Առատաշեն

8 “Արալեզ” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող

2004

FAA- FOSPA ծրագիր

48 (48)

Արարատի մարզ, գ.Արալեզ

9 “Արևաբույր” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր

2003

FAA- FOSPA ծրագիր

30 (30)

Արարատի մարզ, գ.Արևաբույր

10 “Բամբակաշատ” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2004

FAA- FOSPA ծրագիր

75 (51)

Արմավիրի մարզ, գ.Բամբակաշատ

11 “Արևիկ գյուղատնտեսական ասոցիացիա” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող

2002

USDA MAP

54 (46)

Արմավիրի մարզ, գ.Արևիկ

12 “Այգեգործ գյուղատնտեսական ասոցիացիա” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող

2002

USDA MAP

60 (69)

Արմավիրի մարզ, գ.Այգեգործ

13 “Նաիրի գյուղատնտեսական ասոցիացիա” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2005

FAA- FOSPA ծրագիր

60 (48)

Արմավիրի մարզ, գ.Նոր Արմավիր

14 “Լուկաշին գյուղատնտեսական ասոցիացիա”  ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2005

FAA- FOSPA ծրագիր

42 (55)

Արմավիրի մարզ, գ.Լուկաշին

15 “Արուճ” ՍԿ

մրգեր,  հացահատիկ

2008

Agriterra ծրագիր

76 (60)

Արագածոտնի մարզ, գ.Արուճ

16 “Գետաշեն” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2008

Agriterra ծրագիր

80 (70)

Արմավիրի մարզ, գ.Գետաշեն

17 “Վանանդ” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2009

Agriterra ծրագիր

65 (50)

Արմավիրի մարզ, գ.Վանանդ

18 “Ալաշկերտ” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2009

Agriterra ծրագիր

65 (60)

Արմավիրի մարզ, գ.Ալաշկերտ

19 “Շենավան” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2009

Agriterra ծրագիր

60 (55)

Արմավիրի մարզ, Գ.Շենավան

20 “Զարթոնք” ՍԿ

անասնաբուծություն, հացահատիկային կուլտուրաներ

2009

Agriterra ծրագիր

45 (40)

Շիրակի մարզ, ք.Սպիտակ

21 “Ջրաշեն 1” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2010

Agriterra ծրագիր

62 (62)

Արմավիրի մարզ, գ.Ջրաշեն

22 “Ներքին Բազմաբերդ” ՍԿ

անասնաբուծություն, հացահատիկային կուլտուրաներ

2011

գրանցման փուլում

Agriterra ծրագիր

60 (60)

Արագածոտնի մարզ, գ.Ներքին Բազմաբերդ

23 “Ավազան” ՍԿ

բանջարեղեն, մրգեր, խաղող, հացահատիկ

2011

գրանցման փուլում

Agriterra ծրագիր

38 (38)

Գեղարքունիքի մարզ, գ.Ավազան

 

Թվարկված կոոպերատիվներն այն կոոպերատիվներն են, որոնք գրանցված են Պետական Ռեգիստրում: Ֆեդերացիային անդամակցող սկզբնական շահառուների թիվը կազմում էր 1,126 անհատական տնտեսություն, որը 2011թ. դրությամբ հավասարվեց 1,405-ի: Այսպիսով, շահառուների թիվն աճել է 25%-ով: Շահառուների հետագա ավելացումը կախված է ֆեդերացիայի կողմից առաջարկվող ծառայությունների տեսակից: Օրինակ, երբ ֆեդերացիան սկսում է տրամադրել փոխառություններ, այդ ժամանակահատվածում շահառուների թիվը սկսում է կտրուկ աճել: Քանի-որ շահառուների քանակի պաշտոնապես ավելացումը պահանջում է կոոպերատիվի կանոնադրության փոփոխություն, որն էլ իր հերթին կապված է վերագրանցման խնդիրների հետ, ապա իրական շահառուների քանակը 25-30%-ով ավել է, քան պաշտոնապես գրանցված քանակը: Կանխատեսվում է, որ 2012թ. դրությամբ իրական շահառուների թիվը կհասնի մինչև 1,880 անհատական տնտեսության, իսկ 2018 թվականի դրությամբ այն կազմում է 2100 անդամ:

 

 

ԳԱՖ(ԻԱՄ) կառուցվածքը.

1)      Ֆ-ֆերմեր

2)      ԳԿ-գյուղատնտեսական կոպերատիվներ

3)      ԳԱՖ ԻԱՄ-Գյուղատնտեսական Ասոցիացիաների ֆեդերացիա¦ Իրավաբանական Անձանց Միություն

4)      Ընդհանուր հանձնաժողով-իրենից ներկայացնում է   ԳԱՖ ԻԱՄ_ի անդամ սպառողական կոպերատիվների նախագահների (որպես իրենց կոպերատիվների լիազոր ներկայացուցիչներ) ժողով:Ժողովը անցկացվում է տարեկան 4 անգամ և քննարկվոըմ է ողջ ԳԱՖ ԻԱՄ_ի գործունեությունը:Վերջնական արդյունքում որոշումներ են կայացվում 1 քվե 1 ձայն ւկզբունքով:Ժողովի բացառիկ իրավասությանն է պատկանում ԳԱՖ ԻԱՄ_ի ղեկավարումը:

5)      Վերստուգիչ հանձնաժողով-բաղկացած է կոպերատիվների ղեկավարներից` 5 հոգուց, որոնց հիմնական գործունեությունը հանձնաժողովի նիստի ժամանակ իրականացնել ԳԱՖ ԻԱՄ_ի գործունեության վերահսկման պրոցեսը:

6)      Վարչություն-բաղկացած է կոպերատիվների ղեկավարներից` 5 հոգուց,և ժողովների ժամանկ իրականացվում է ԳԱՖ ԻԱՄ_ի ընթացիկ գործունեության իրականացման և հետագա քայլերի մշակումը,ռազմավարական պլանավորումը:

7)      Նախագահ-համարվում է ընդհանուր ժողովի կոզմից ներկայացուցիչ                              ԳԱՖ ԻԱՄ_ում, հանդես գալով որպես կազմակերպության դեմքը և հաշվետու է ընդհանուր ժողովին:

8)      Տնօրեն-նշանակովի պաշտոն է ԳԱՖ ԻԱՄ_ում և նրա հիմնական գործունեությունը   ԳԱՖ ԻԱՄ_ի դեպարտամենտների գործունեության ղեկավարումն ու ստուգումն է:Հաշվետու է նախագահին: Նշանակվում է վարչության կողմից և հաստատվում է ընդհանուր ժողովի կողմից:

9)      ԳԱՖ ԻԱՄ-ին առնթեր գոյություն ունի խորհուրդների հանձնաժողով, որն ել իլ հերթին ունի իր ենթակոմիտեները`

1)      Օրենսդրական բարեփոխումների ենթակոմիտե-ենթակոմիտեի անդամները օրենսդրական մարմինների ներկայացուցիչներ են (ազգային ժողով) բավականին փորձառու, ովքեր աջակցում են ԳԱՖ ԻԱՄ_ին գյուղատնտեսության ոլորտում օրենսդրական բարեփոխումների իրականացման նպատակով:

2)      Ռազմավարական պլանի մշակում-ԳԱՖ ԻԱՄ_ը կոմիտեի անդամների կողմից խորհրդատվական աջակցություն է ստանում ռազմավարական պլանի մշակման գործում:

3)      Մարկետինգի ենթակոմիտե-որը շուկայավարման առնչվող խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն տվող հանձնաժողովն է:

10)  Մարկետինգի դեպարտամենտի բաժինները

1)      Հետազոտությունների բաժին-այս բաժինը իր անդամների համար,իրականացնում է գյուղներդրանքների շուկայի հետազոտություն,մասնավորապես`թունաքիմիկատ,պարարտանյութ, դիզելային վառելիք մատակարարելու նպատակով:

2)      Առաքման բաժին-ԳԱՖ ԻԱՄ_ի այս բաժինը իրականացնում է գյուղներդրանքի առաքում իր անդամներին:Առաքման գործնթացը կազմակերպվում և իրականացվում է 2 սկզբունքներով`

ա) Գյուղներդրանքի առաքում ըստ պահանջի`ֆերմերային խանութների միջոցով:

բ) Մեծածավալ առաքում նախնական պատվերով:

3) Վաճառքի բաժին-իրականացնում է ԳԱՖ ԻԱՄ_ի անդամների արտադրվածգյուղմթերքների պրոցեսը: Վաճառքի բաժինը աշխատում է 3 ուղղություններով`

ա) Արտադրված գյուղմթերքի իրացում տեղի շուկայում:

բ) Արտադրված գյուղմթերքի իրացում արտահանմամբ:

գ) Արտադրված գյուղմտերքի վերամշակում անդամների կողմից:

11) Լոբիզմի և հասարակության հետ կապերի դեպարտամենտ

ա) Լոբիզմ- հայաստանում կոպերատիվների գործունեության համար օրենքների և կանոնակարգերի ղարգացում: Իրավական և քաղաքական հասարակության զարգացման ոլորտի զարգացում:

բ) Հասարակության հետ կապեր-բերքահավաքիտոների,ցուցահանդեսների մասնակցություն:Միջազգային կազմակերպություններին մասնակցություն և անդամակցություն:

12) Ուսումնատվական, վերլուծական և խորհրդատվական դեպարտամենտ-ուսումնատվական սեմինարներ`անասնաբուծություն,անասնաբուժություն,ագրոտեհնոլոգիա, բույսերի պաշտպանություն,ագրոբիզնեսի կառավարում,իրավագիտություն ինչպես նաև հողի ընդհանուր անալիզ թեմաներով:Խորհրդատվական սեմինարները անց են կացվում ոչ միայն վերընշյալ ոլորտներում,այլ նաև հաշվապահության,հարկային,ֆինանսական կառավարման ոլորտներում ԳԱՖ ԻԱՄ_ի անդամ ասոցիացիաների ֆերմերների հետ:Այս խորհրդատվական սեմինարները նպատակաուղղված են տրամաֆրել վերընշված ոլորտներում շարունակական խորհրդատվություն ԳԱՖ ԻԱՄ_ի անդամ ասոցիացիաների համայնքներում համապատասխան տեղական պատասխանատուների պատրաստման գործում:

13) Ծրագրերի զարգացման և ֆինանսների հայթաթման դեպարտամենտ-հայաստանում գյուղատնտեսական կազմակերպությունների աջակցման ծրագիր (ՀԳԿԱԾ): ՈւՎԽ ծրագիր:Տեղական շուկայի զարգացման և արտահանման ծրագիր:

14) Ֆինանսների, փոխառնության և լիզինգի դեպարտամենտ-հաշվապահություն,փոխառնությունների տրամադրում,լիզինգ: